O Libro Verdadeiro de Ence

Información e datos contrastables sobre diferentes cuestións relacionadas co funcionamento do Centro de Operacións de Ence Pontevedra, a actividade da empresa, etc

Descargar PDF

 

Declaración Ambiental Ence Pontevedra 2019

Declaración Ambiental da fábrica de Ence en Pontevedra correspondente ao ano 2019. Certificada por AENOR conforme aos requisitos establecidos na norma internacional UNE-EN ISO-14001 e no Regulamento (CE) 1221/2009 da Unión Europea de Ecoxestión e Ecoauditoría. (Só dispoñible en castelán).

Descargar PDF

 

Declaración Ambiental Ence Pontevedra 2018

Declaración Ambiental da fábrica de Ence en Pontevedra correspondente ao ano 2018. Certificada por AENOR conforme aos requisitos establecidos na norma internacional UNE-EN ISO-14001 e no Regulamento (CE) 1221/2009 da Unión Europea de Ecoxestión e Ecoauditoría. (Só dispoñible en castelán).

Descargar PDF

 

Declaración Ambiental Ence Pontevedra 2017

Declaración Ambiental da fábrica de Ence en Pontevedra correspondente ao ano 2017. Certificada por AENOR conforme aos requisitos establecidos na norma internacional UNE-EN ISO-14001 e no Regulamento (CE) 1221/2009 da Unión Europea de Ecoxestión e Ecoauditoría. (Só dispoñible en castelán).

Descargar PDF

 

Declaración Ambiental Ence Pontevedra 2016

Declaración Ambiental da fábrica de Ence en Pontevedra correspondente ao ano 2016. Certificada por AENOR conforme aos requisitos establecidos na norma internacional UNE-EN ISO-14001 e no Regulamento (CE) 1221/2009 da Unión Europea de Ecoxestión e Ecoauditoría. (Só dispoñible en galego e español).

Descargar PDF

 

Declaración Ambiental Ence Pontevedra 2015

Declaración Ambiental da fábrica de Ence en Pontevedra correspondente ao ano 2015. Certificada por AENOR conforme aos requisitos establecidos na norma internacional UNE-EN ISO-14001 e no Regulamento (CE) 1221/2009 da Unión Europea de Ecoxestión e Ecoauditoría. (Só dispoñible en galego e español).

Descargar PDF

 

Declaración Ambiental Ence Pontevedra 2014

Declaración Ambiental da fábrica de Ence en Pontevedra correspondente ao ano 2014. Certificada por AENOR conforme aos requisitos establecidos na norma internacional UNE-EN ISO-14001 e no Regulamento (CE) 1221/2009 da Unión Europea de Ecoxestión e Ecoauditoría. (Só dispoñible en español).

Descargar PDF

 

Declaración Ambiental Ence Pontevedra 2013

Declaración Ambiental da fábrica de Ence en Pontevedra correspondente ao ano 2013. Certificada por AENOR conforme aos requisitos establecidos na norma internacional UNE-EN ISO-14001 e no Regulamento (CE) 1221/2009 da Unión Europea de Ecoxestión e Ecoauditoría. (Só dispoñible en español).

Descargar PDF

 

Declaración Ambiental Ence Pontevedra 2012

Declaración Ambiental da fábrica de Ence en Pontevedra correspondente ao ano 2012. Certificada por AENOR conforme aos requisitos establecidos na norma internacional UNE-EN ISO-14001 e no Regulamento (CE) 1221/2009 da Unión Europea de Ecoxestión e Ecoauditoría. (Só dispoñible en español).

Descargar PDF

 

Cátedra ENCE. Informe sobre o impacto da actividad forestal de ENCE en Galicia.

Exhaustivo informe do impacto da actividade forestal de Ence en Galicia. Foi realizado por investigadores da Universidade de Vigo (Cátedra Ence). Para elaboraren este traballo, tiveron acceso á totalidade da información referente a mercas de madeira e produtos ou servizos forestais de Ence en Galicia entre 2011 e 2014.

Descargar PDF

 

Informe sobre a contribución da fábrica de Ence en Pontevedra ó desenvolvemento social, económico e ambiental de Galicia

O informe, elaborado pola consultora KPMG por encargo de Ence e empregando a metodoloxía Input-Output, analiza a contribución da fábrica de Ence en Pontevedra ó desenvolvemento social, económico e ambiental de Galicia. (Polo de agora, só dispoñible en español).

Descargar PDF

Bases das V Bolsas Ence Pontevedra para Estudos de Master

As bases en galego da cuarta convocatoria de Bolsas Ence para Estudos de Master.

Descargar PDF

Acta da Segunda Reunión do Xurado do Concurso Arquitectónico

Descargar PDF

 

Recibida a documentación correspondente ós 6 proxectos finalistas para a segunda fase do Concurso

A documentación correspondente á segunda fase do Concurso está xa a disposición do Xurado. Os autores e/ou autoras dos 6 proxectos finalistas enviaron a documentación solicitada en tempo e prazo. De acordo co establecido nas bases, o Xurado disporá de tempo ata o 19 de xullo para seleccionar o proxecto gañador.

 

Acta da primeira reunión do xurado, correspondente á primeira fase do concurso

Descargar PDF

 

Relación de proxectos recibidos

Descargar PDF

 

Presentación do Xurado do Concurso

Documento coas semblanzas dos membros do xurado

Descargar PDF

 

Respostas ás preguntas feitas á secretaría do concurso

Documento que contén as preguntas recibidas pola secretaría do concurso e as respostas ás que deron lugar.

Descarga PDF

 

Presentación do concurso

Despois de ter feito da factoría pontevedresa un exemplo de xestión ambiental a nivel global, Ence pretende mellorar tamén o impacto visual das instalacións. Por iso, preséntase a oportunidade de acometer unha actuación na fábrica que reduza o impacto visual e que integre ao máximo a instalación industrial no contorno natural, amosando unha imaxe de progreso e desenvolvemento económico e tecnolóxico respectuoso co medio ambiente, máis acorde coa realidade industrial de Lourizán, a súa evolución dos últimos anos, e as súas potencialidades de futuro.

Descarga PDF

 

Prego de condicións administrativas

Ence, como entidade privada, convoca un concurso de ideas no que se propoñan actuacións na súa fábrica de Lourizán que conduzan á redución do seu impacto visual e que integre ao máximo a instalación industrial no contorno natural, amosando unha imaxe de progreso e desenvolvemento económico e tecnolóxico respectuoso co medio ambiente, máis acorde coa realidade industrial de Lourizán, coa súa evolución dos últimos anos e as súas potencialidades de futuro.

Descarga PDF

 

Prego de condicións técnicas

O obxecto do presente prego é recoller as condicións técnicas ás que se deben axustar os anteproxectos presentados ao “CONCURSO DE IDEAS A NIVEL DE ANTEPROXECTO PARA A INTEGRACIÓN ARQUITECTÓNICA PAISAXÍSTICA DA FÁBRICA DE ENCE EN LOURIZÁN, PONTEVEDRA”.

Descarga PDF