Ence reforza a análise do terreo na súa biofábrica de Pontevedra ante o desmantelamento da planta adxacente

Ante o proceso de desmantelamento da planta de Elnosa, adxacente á biofábrica de Pontevedra, Ence decidiu reforzar e ampliar as medidas de control e seguimento da zona, realizando estudos adicionais sobre o terreo e aumentando o número de sensores (piezómetros) para poder facer un seguimento en tempo real. Para Ence é vital garantir a saúde dos seus traballadores e o coidado do medio ambiente.

Como é coñecido, e como se publicou en diversos medios de comunicación, o proceso de desmantelamento de Elnosa inclúe a descontaminación de terras con mercurio. Un aspecto que se recolle igualmente na documentación ambiental desta empresa, así como na licenza municipal que lle outorgou o Concello de Pontevedra respecto diso.

As investigacións realizadas ata o momento determinan que a situación non xera ningún tipo de risco para a saúde e a seguridade das persoas que traballan a diario na biofábrica de Ence Pontevedra.

Aínda así, Ence reforzará a monitoraxe de todos os parámetros de saúde e ambientais para asegurar que estas condicións mantéñense en todo momento.

De igual maneira, a compañía puxo en coñecemento das administracións competentes toda a información coa que conta respecto diso, con obxecto de protexer a saúde e a seguridade dos traballadores, así como garantir a protección do medio ambiente.