A Audiencia Nacional declara firme a sentenza que desestimou o recurso da APDR contra a caducidade da concesión da biofábrica de Ence en Pontevedra

A Audiencia Nacional ha declarado a firmeza da sentenza notificada o pasado mes de maio, pola cal o tribunal desestimou o recurso contencioso administrativo interposto pola Asociación Pola Defensa dá Ría de Pontevedra (APDR) que pretendía que se declarase a caducidade total da concesión de dominio público sobre a que se asenta a biofábrica de Ence en Pontevedra.
Ao non presentar a APDR recurso de casación no prazo establecido para o efecto, a Audiencia Nacional ha elevado a firme a súa sentenza.

A sentenza desestima todos os motivos esgrimidos pola APDR para considerar caducada a concesión e, entre eles, o argumento de que a planta xere efectos prexudiciais para o medioambiente, quedando así plenamente acreditado que a planta cumpre con toda normativa ambiental en vigor que lle é de aplicación.

Esta sentenza, agora firme, profunda na postura que xa manifestou a Audiencia Nacional na súa sentenza de decembro de 2018 ao resolver o recurso que sobre a mesma #cuestión expuxo o Concello de Pontevedra, empregando para iso unha argumentación similar á esgrimida pola APDR.

Doutra banda, a empresa está á espera de que a Audiencia Nacional dite sentenza nos tres recursos expostos contra a prórroga da concesión, previsiblemente antes de fin de ano.
Pola súa banda Ence quere expresar o seu firme compromiso coa sustentabilidade e o seu decidido propósito de contribuír á saída da actual crise sanitaria e económica a través dun modelo de negocio que profunda nos principios da economía circular e que contribúe á necesaria recuperación verde. A compañía traballa para avanzar na apertura e o diálogo coas comunidades coas que convive e para achegarlles valor, emprego e benestar.