AENOR recoñece o Sistema de Prevención de Riscos Laborais da biofábrica de Ence en Pontevedra

A Asociación Española de Normalización e Certificación ( AENOR) outorgou á  biofábrica de Ence en Pontevedra o certificado  ISO 45001:2018, que recoñece a integración de Seguridade e Saúde no Traballo en todos os procesos da planta.

Tras varios meses de esforzo e colaboración entre os equipos de Seguridade e Saúde, Calidade e Medio e Mellora Continua, xunto cos representantes dos traballadores a través do Comité de Seguridade,  o equipo humano da  biofábrica de Lourizán conseguiu dar resposta aos requisitos solicitados no Plan de Accións Correctoras, completando así a migración desde o certificado  OHSAS 18001 a esta nova certificación.

Grazas a este recoñecemento, Ence reafírmase como unha compañía con vontade de mellora continua na área da Seguridade e Saúde no Traballo, logrando xestionar os seus riscos dunha maneira eficaz e reducindo os accidentes e enfermidades, o que permite aumentar a operatividade, diminuíndo as situacións de emerxencias e baixas laborais. De feito, a  biofábrica de Pontevedra pechou o ano 2019 cun valor no Índice de Frecuencia de 2,42, unha cifra moi inferior á media do valor do índice do sector da pasta, o papel e o cartón en España, que se sitúa en 18,93.

Ence segue avanzando nas mellores prácticas internacionais preventivas consolidadas nas últimas décadas en materia de Prevención de Riscos Laborais, grazas ao cumprimento de aspectos tan importantes como o liderado e compromiso da alta dirección, a eliminación dos perigos e  minimización dos riscos a través de medidas en constante mellora ou a consulta e participación dos traballadores a todos os niveis da organización.

A seguridade, en Ence, forma parte das variables esenciais de xestión da compañía e é un dos alicerces que fundamentan o seu compromiso coa sustentabilidade, coa finalidade de contribuír a mellorar o benestar das persoas, impulsar o desenvolvemento económico e social das comunidades nas que está presente e crear valor sostible no tempo.

O certificado  ISO 45001:2018 súmase a outros xa outorgados á planta de Pontevedra como o  ISO 1400 de Medio ou o  ISO 9001 de Calidade. A  biofábrica está tamén adherida, de forma voluntaria, ao Sistema Europeo de  Ecogestión e  Ecoauditoría ( EMAS). Foi recoñecida coa etiqueta ecolóxica  Nordic  Swan, selo ecolóxico oficial dos gobernos escandinavos e a Distinción Oro da Comisión Europea a súa desempeño ambiental. En 2019, recibiu o certificado “Residuo Cero”, de  AENOR pola súa eficiente xestión e valorización de residuos.