Ence Pontevedra certifica a eficiencia enerxética dos seus procesos produtivos

A Asociación Española de Normalización e Certificación (AENOR) outorgou á biofábrica de Ence en Pontevedra unha certificación que constata que a compañía implantou unha política enerxética e xestiona adecuadamente os aspectos enerxéticos derivados da súa actividade.

A xestión desta planta tradúcese nun aforro real e cuantificable do custo enerxético durante o proceso produtivo e, ademais, contribúe á sustentabilidade e eficiencia da biofábrica, en liña cos principios da Transición Enerxética.

En concreto, a certificación de AENOR, de acordo á normativa ISO 5001, acredita a Ence Pontevedra como unha organización que desenvolve un enfoque sistemático con respecto ao rendemento, a adquisición e o consumo de enerxía durante o seu proceso produtivo.

Así, Ence logrou identificar as actividades que consomen máis enerxía durante a fabricación de pasta de celulosa, activando un plan de medidas para minimizar os consumos enerxéticos das súas propias instalacións e sistemas de forma integrada, maximizando ao mesmo tempo a eficiencia enerxética das mesmas.

A  biofábrica de Ence converteuse, de feito, en todo un exemplo de contribución á economía circular. Durante o proceso de produción da celulosa, a planta produce e opera con materiais renovables xerando, ao mesmo tempo, enerxía eléctrica renovable. Esta enerxía xérase a partir da biomasa que non se destina á produción de celulosa, utilizando para iso a lignina, un compoñente da madeira que constitúe un excelente biocombustible renovable e natural.

Actualmente, a biofábrica é capaz de xerar o 97% da enerxía que consome, sendo practicamente autosuficiente. Con esta enerxía renovable, producida a partir da biomasa, Ence Pontevedra contribúe a reducir a intensidade enerxética e a pegada de carbono, á vez que axuda a cara a os obxectivos de descarbonización marcados desde a Comisión Europea. Así mesmo, a planta consegue dar valor aos restos forestais que, doutro xeito, non se aproveitarían.

Este recoñecemento, que pon en valor a excelencia ambiental da biofábrica de Ence en Pontevedra, súmase a outros outorgados por organismos internacionais, entre os que destaca a Distinción de Ouro da Comisión Europea, en recoñecemento á súa mellora ambiental nos últimos 15 anos, ou a etiqueta ecolóxica Nordic Swan, por cumprir cos criterios máis esixentes de respecto ambiental.