A Seguridade e a Saúde, prioridade máxima para Ence

A Seguridade e a Saúde das persoas é a prioridade máxima para Ence, o que deu como resultado que todas as unidades de negocio de Ence melloren os índices de accidentabilidade do sector.

Coincidindo co Día da Seguridade e a Saúde no Traballo, a compañía destaca que pechou 2019 sen accidentes graves e tras realizar case 900 traballos de especial risco; ademais, pechou con 0 baixas as súas paradas técnicas anuais, unha situación que reúne ata 2.400 traballadores e 180 empresas auxiliares traballando diariamente.

Co fin de crear e desenvolver unha sólida cultura da seguridade, a compañía conta cunha serie de ferramentas de xestión que se basean no involucramento de todos os empregados para lograr o ambicioso obxectivo marcado de CERO Accidentes.

A compañía considera que a seguridade é unha ferramenta fundamental para mellorar a súa eficacia e eficiencia. Por iso, conta con procedementos como: permisos de traballo obrigatorios en todas as actividades que conleven un certo nivel de risco; formación previa ao acceso ás instalacións, cuxo obxectivo é que tanto empregados propios como externos capacítense debidamente para a realización das súas tarefas dun modo seguro; ou diversas auditorías, tanto internas como externas, enfocadas na mellora continua e na detección de condicións inseguras.

O carácter prioritario que Ence concede á seguridade quedou demostrado recentemente ante a crise do coronavirus. Anticipándose á situación, a compañía estableceu o pasado 24 de febreiro un protocolo de prevención en todos os seus centros de traballo, implantando rigorosas medidas para minimizar os riscos, da man dos representantes dos traballadores.

Este protocolo foi ampliado progresivamente ante a gravidade da situación, sendo Ence unha das primeiras empresas españolas en instaurar o teletraballo en todos os seus centros, co fin de reducir o tránsito de persoas e asegurar a produción de celulosa e enerxía tan necesario nestes tempos.

Así mesmo, implantáronse estritas medidas de prevención para os traballadores de planta, que permiten que non coincida traballando presencialmente máis dun 12% dos empregados. Igualmente, están a aplicarse estritos protocolos de prevención para todos os traballadores do ámbito forestal e loxístico.

A seguridade, en Ence, forma parte das variables esenciais de xestión da compañía e é un dos alicerces que fundamentan o seu compromiso coa sustentabilidade, coa finalidade de contribuír a mellorar o benestar das persoas, impulsar o desenvolvemento económico e social das comunidades nas que está presente, aumentar a competitividade do grupo e crear valor sostible no tempo.A Seguridade e a Saúde, prioridade máxima para Ence.