Ence Pontevedra valoriza todos os seus residuos, evitando que teñan como destino final o vertedoiro

27 de Marzo de 2020
Na súa aposta pola sustentabilidade, Ence contribúe á economía circular a través da súa propio modelo de xestión e, neste sentido,  valoriza a práctica totalidade dos seus residuos, evitando...