A implicación de Ence contribúe á recuperación da Ría de Pontevedra

A actividade da  biofábrica de Ence na ría de Pontevedra non só non produciu unha baixada na produtividade dos bancos marisqueiros da zona senón que, moi ao contrario, nos últimos 10 anos constátase unha importante recuperación. Unha melloría á que a  compañía contribuíu, implicándose a través de distintas iniciativas e investimentos en eficiencia e mellora ambiental.

Así o confirman as Confrarías da ría que aglutinan a uns 1.400 afiliados traballadores e empresarios do sector marítimo e que mostran o seu apoio e por tanto non ven inconveniente algún á continuidade da  biofábrica de Ence no seu emprazamento actual de Pontevedra.

Segundo as propias confrarías, “a día de hoxe a localización de Ence non supón risco algún para a produción pesqueira e marisqueira”. Destacan, ademais, os plans sociais e os investimentos efectuados para mellorar a súa eficiencia e reducir o impacto ambiental, contribuíndo deste xeito á recuperación e sustentabilidade da Ría de Pontevedra.

Isto queda demostrado na facturación das lonxas de peixe e marisco da Ría de Pontevedra que, a partir do 2018, creceu con respecto aos últimos 12 anos. Entre elas destaca a Lonxa de Campelo, a cal concentra a maior parte das descargas de especies de bivalvos extraídas nas concesións das Confrarías de Pescadores de Pontevedra, Lourizán e Raxó. Este punto de primeira venda obtivo en 2019 unha produción de máis de 610.000 kg cun importe bruto superior a 6 millóns de euros, unha cifra que supera nun millón a obtida durante 2017. Grazas a isto, a lonxa posicionouse como a terceira máis destacada en Galicia por comercialización de marisco, só detrás de Noia e Carril.

Doutra banda, 441 persoas, cun 61,5% de mulleres, traballan no marisqueo a pé no interior da ría pontevedresa, sendo a segunda máis importante despois da ría de Arousa en canto a número de profesionais habilitados con  permiso de marisqueo a pé.

Aínda por riba, a existencia de 24 praias coa distintivo Bandeira Azul da UE na Ría de Pontevedra evidencia a calidade do efluente da  biofábrica de Lourizán. Sete delas sitúanse na zona próxima ás instalacións de Ence:  Cabeceira, en Poio; Portocelo, Mogor, Aguete, Ou Santo e Loira, en Marín; e  Panadeira, en Sanxenxo.

Todas estas melloras na Ría de Pontevedra foron posibles grazas aos importantes investimentos que a compañía realizou para seguir progresando na súa relación coa contorna. Por este motivo, os sistemas de control máis avanzados e rigorosos garanten e acreditan a excelencia ambiental da  biofábrica pontevedresa de Ence, buscando sempre ir por diante da normativa vixente en materia ambiental.

Destacados recoñecementos internacionais distinguen, ademais, a excelencia ambiental desta planta, que constitúe todo un exemplo de economía circular. Destaca, entre eles, a Distinción Ouro da Comisión Europea, pola súa mellora ambiental, a  ecoetiqueta  Nordic  Swan, selo ecolóxico oficial dos gobernos escandinavos e o certificado  AENOR Residuo Cero, que acredita a Ence Pontevedra como unha organización que leva a cabo unha xestión eficiente dos seus residuos, logrando valorizar o 99,1%.