A biofábrica de Ence Pontevedra culmina o seu proxecto de integración paisaxística

A  biofábrica de Ence en Pontevedra culminou o seu proxecto de integración paisaxística, unha iniciativa pioneira no sector industrial español que se enmarca na política de sustentabilidade e responsabilidade ambiental da compañía. O proxecto supuxo un investimento de 4 millóns de euros e contou coa participación de 18 empresas galegas como Construtora San José, Guindastres Norte,  Metalyset, e Cortizo, entre outras.

Os edificios máis visibles do conxunto industrial de Ence en Lourizán dotáronse dunha envoltura que, debido ás súas formas, elaboración e tons cromáticos, fai posible unha maior integración paisaxística da  biofábrica na súa contorna.

Así mesmo, introducíronse masas de arboredo ao redor do complexo industrial, ademais de reforzar as zonas axardinadas da parcela xa existentes. Estes pequenos bosques integran  visualmente a parcela ao  arboreto de Lourizán que ten ás súas costas e permiten que o enclave industrial e os seus edificios queden envolvidos por diferentes frontes vexetais, que serán máis evidentes en sucesivos anos, co crecemento das árbores.

Para mellorar a integración paisaxística da  biofábrica de Pontevedra na súa contorna Ence puxo en marcha en 2012 un concurso arquitectónico internacional, cuxo gañador foi o proxecto “Materia Propia”, dos arquitectos  Orts e  Trullenque, que agora culminou. Hai que sinalar que a convocatoria contou coa participación de 102 despachos de arquitectos, cuxas propostas estiveron expostas á cidadanía durante dous meses.

Ence traballa para que todas as súas plantas sexan exemplos de sustentabilidade, eixe estratéxico para a compañía. Ence-Pontevedra é, de feito, un exemplo de contribución á  bioeconomía e á economía circular, e foi recoñecida con prestixiosos recoñecemento internacionais, como a Distinción Oro da Comisión Europea pola súa mellora ambiental e a  ecoetiqueta  Nordic  Swan, selo ecolóxico oficial dos gobernos escandinavos. Con este novo fito, Ence Pontevedra dá un paso máis aló nesta firme aposta polo coidado e o respecto pola súa  contorna social e ambiental.