A parada técnica da biofábrica de Ence eleva ata o 90% a ocupación hoteleira en Pontevedra

A parada técnica anual da  biofábrica de Ence en Lourizán supón un importante revulsivo para a economía local de Pontevedra: a ocupación dos hoteis de Pontevedra elevouse ata o 90 por cento. Desta porcentaxe, un 60 por cento débese directamente á parada anual de Ence, segundo datos facilitados pola Asociación de Hoteis de Pontevedra.

Xunto aos 400 empregados de Ence Pontevedra, participan na operación máis de 1.500 traballadores de empresas auxiliares, que durante os doce días que dura a parada pasan a noite e realizan consumo no sector hostaleiro e comercial da cidade. Neste sentido, calcúlase que se superarán as 3.500 pasas a noite en Pontevedra e a súa contorna durante o desenvolvemento da parada.

Doutra banda, hai que sinalar que a parada técnica anual de Ence Pontevedra supón unha importante actividade para as 120 empresas auxiliares que participan na operación, na súa maioría son de orixe galega. Non en balde, o 55 por cento destas firmas están radicadas en Galicia. Deste conxunto, un 80 por cento están radicadas en Pontevedra.

Tamén chegan desde o estranxeiro para traballar durante estes días en Lourizán empresas de países como Suecia, Finlandia, Canadá, Alemaña ou Portugal. En relación a estas firmas, cabe apuntar que se trata de persoal especializado en operacións no sector da celulosa.

Nesta ocasión, a parada técnica anual da  biofábrica de Ence en Pontevedra supón un investimento total de 15,5 millóns de euros. Esta operación serve para someter á  biofábrica a un exhaustivo programa de melloras, para incorporar novas tecnoloxías e seguir, desta maneira, reforzando a súa excelencia ambiental, a súa eficiencia e a súa fiabilidade.

Un dos proxectos máis destacados, ao que se destinan 2,5 millóns de euros, é o do Novo Ciclo da auga, cunha nova depuradora que permitirá un importante aforro de auga no seu funcionamento. Reutilizaranse 400 metros cúbicos á hora de auga e minimizarase o consumo de toda a  biofábrica. Ao mesmo tempo, instalarase unha nova  turbina de condensación, que mellorará a eficiencia enerxética da factoría.