Comunicado de Ence-Pontevedra (II)

Tras as declaracións efectuadas pola tenente de alcalde do Concello de Pontevedra, a compañía quere facer as seguintes puntualizacións:
 
  • O incidente do día de hoxe, produciuse durante traballos realizados para o desmonte de equipos obsoletos nas instalacións de Ence-Pontevedra. Devandito desmonte non leva aparellado ningún tipo de obra civil.
  • Ence non fai obras ilegais no interior das súas instalacións. A Compañía respecta escrupulosamente a lexislación que lle é de aplicación.
  • Todas as obras civís que Ence-Pontevedra está a acometer están a comunicarse  pertinentemente ao  Concello de Pontevedra, obras que se realizan sempre ao amparo do  PSIS.
  • Ence quere destacar que na cabina de control ambiental situada en  Campelo, que monitora permanentemente a calidade do aire e que está situada na dirección que seguiu o fume, todos os parámetros medidos estiveron están dentro da normalidade, non detectándose ningunha incidencia.