Ence pide que se respecte a legalidade á que está sometida a súa biofábrica de Pontevedra

5 de xuño de 2018.- O comportamento ambiental da biofábrica de Ence en Pontevedra é excelente e intachable, como proban todos os seus parámetros e indicadores ambientais, que cumpren rigorosamente e melloran a esixente normativa europea e española. Por iso, ante as recentes declaracións e peticións do alcalde de Pontevedra sobre Ence-Pontevedra, a compañía quere deixar constancia de que a actividade da súa biofábrica non contamina nin prexudica en absoluto a calidade das augas de Ría.

Ademais, a compañía está inmersa no maior programa de melloras ambientais e de eficiencia enerxética de Galicia, que xa deu os seus froitos: Ence logrou reducir radicalmente a emisión de cheiros do seu biofábrica de Pontevedra, alcanzou unha calidade óptima do seu efluente, así como das súas emisións. Ademais, vai reducir drasticamente o seu consumo de auga e está a reforzar a súa eficiencia enerxética.

Son as augas fecais de Pontevedra e a súa comarca o que contamina a Ría. E desde o Concello de Pontevedra non se fixo nada para cambiar esa situación, que foi denunciada polo Tribunal de Xustiza Europeo. Ence, en cambio, si o fixo comprometéndose a achegar ata 15 millóns de euros para contribuír a solucionar este grave problema, a pesar de non ser en absoluto causante do mesmo. É unha mostra de responsabilidade social cos veciños.

O respecto á legalidade é fundamental nun estado de dereito avanzado e moderno. Non podemos caer nas actitudes dalgúns políticos nacionalistas de ignorar as normas establecidas e os procedementos que marca a nosa lexislación.

A renovación da prórroga da concesión someteuse escrupulosamente aos prazos e procedementos que establece a Lei. Por iso, o alcalde de Pontevedra, en lugar de pedir de forma populista que se anule dita prórroga, o que ten que facer é esperar a resolución sobre os recursos que presentou e respectar os prazos legais, como ten que facer calquera cidadán ou entidade.

Por último, Ence Pontevedra está sometida, como calquera outra instalación industrial, a unha Autorización Ambiental Integrada que emana da Unión Europea. Unha norma que Ence respecta rigorosamente, pero que tamén debe ser respectada por todos os representantes políticos.