O Concello difunde datos falsos sobre a calidade do efluente de Ence en 2013

18 de xaneiro de 2017. Segundo a información recollida nos medios de comunicación recentemente, o Concello de Pontevedra afirmou que Ence-Pontevedra incumpriu 5 veces en 2013 a norma ambiental en relación coa súa vertedura, unha información que é absolutamente falsa. O resultado é que se engana á cidadanía sobre un tema moi sensible e de alto impacto para a economía local.

Neste sentido, a concelleira de Medio Ambiente do Concello de Pontevedra, Carme da Silva, denunciou os supostos incumprimentos, cando a realidade é que Ence-Pontevedra cumpre rigorosamente todas as normas ambientais que lle son de aplicación. Do mesmo xeito que a Asociación pola Defensa dá Ría (APDR), insístese malintencionadamente en que Ence debe cumprir normas de tratamento de augas residuais urbanas, algo que é non é certo.

Ence quere resaltar que o tratamento do efluente da súa fábrica de Lourizán non ten nada que ver co das augas residuais urbanas de Pontevedra. Ence depura as súas augas nas súas propias instalacións de tratamento e despois mide a súa calidade. Posteriormente, evacúaas a través dunha tubaxe propia que, máis adiante conecta co emisario ao que verten as súas augas a EDAR da cidade de Pontevedra. Ambos os tratamentos son completamente independentes.

O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) deixou claro en sentenza firme de febreiro de 2015 que a empresa cumpre coa normativa ambiental comunitaria, desestimando un recurso da APDR no que se denunciaba o suposto incumprimento por parte da empresa da directiva europea de tratamento de augas residuais. A APDR perdeu e tivo que pagar as costas.

As normas que aplican ás verteduras industriais son extremadamente claras, e non son opinables: establécense parámetros que determinan o cumprimento. No caso de Ence Pontevedra, o cumprimento é máximo. Non só se mellora moi substancialmente o estipulado na Autorización Ambiental Integrada (AAI) senón que os indicadores ambientais melloran en máis dun 80% o estipulado polas normas da UE. De aí, por exemplo, que o selo ecolóxico máis recoñecido da industria do papel, Nordic Swan, promovido polos gobernos dos países nórdicos, considere a pasta de celulosa de Ence Pontevedra como altamente ecolóxica. Ou que a única empresa de Galicia recoñecida en categoría ouro polo seu compromiso ambiental sexa Ence Pontevedra.

O emisario da Estación Depuradora de Augas Residuais (EDAR) foi construído por Ence e, ao que posteriormente, sumouse a EDAR da cidade de Pontevedra, que foi denunciada o ano pasado polo Tribunal de Xustiza da Unión Europea por incumprimento de Pontevedra en materia de depuración das augas residuais urbanas.