Ence completará este ano a merca de 6.000 toneladas de madeira aos produtores asociados en Promacarral

28 de maio de 2016. Antes de que remate este ano, Ence compraralles aos produtores forestais de Carral (A Coruña) asociados en Promacarral 6.000 toneladas de madeira de eucalipto. Ou o que é o mesmo: uns 240 camións de madeira de Carral que será transformada nas fábricas de Ence. Así se desprende do acordo existente entre a empresa e Promacarral e que estará vixente ata decembro do presente ano.
 
O acordo asinado pola principal empresa de transformación de madeira galega e Promacarral contempla incentivos á produción sustentable de madeira: os socios da agrupación de madeireiros obterán máis diñeiro por cada tonelada de madeira vendida no caso de que esta conte cos selos de certificación PEFC e FSC®. Con estes incentivos á produción sustentable, Ence quere promover as mellores prácticas en materia de xestión responsable dos cultivos de madeira entre os produtores de eucalipto de Galicia. E é que a madeira galega de eucalipto, unha vez transformada por Ence, ten por destino principalmente países do norte de Europa con consumidores con gran conciencia ambiental dispostos a pagar máis por produtos respectuosos coa natureza.
 
O acordo asinado por Ence e os produtores de Carral contempla primas asociadas ao prezo internacional da pasta de celulosa. As primas á alza actívanse cando se producen ascensos do prezo internacional da pasta de acordo a segmentos de prezo previstos por contrato. Esas primas deixan de executarse en momentos baixista. Con isto fortalécese a competitividade da celulosa galega no mercado internacional, o seu primeiro destino, e compártense os beneficios dos ciclos altos de prezos entre os produtores de madeira e a industria de transformación.