Propietarios forestais das Somozas organizan os seus cultivos forestais en coutos redondos para maximizaren o seu beneficio na venda de madeira

21 de Maio de 2016
Acordan con Ence a venda conxunta de preto de 9.000 toneladas de madeira a través de 4 coutos formados pola agrupación de leiras lindeiras.