FOMENTO FORESTAL venderá a Ence ata 60.000 toneladas de madeira nos próximos 12 meses

16 de novembro de 2015.- Os produtores de madeira que compoñen a asociación FOMENTO FORESTAL subministrarán ata 60.000 toneladas de madeira de eucalipto a Ence nos próximos 12 meses. Este acordo vén consolidar a relación que veu forxándose entre FOMENTO FORESTAL e Ence Energía y Celulosa durante os últimos catro anos.

De acordo co convenio asinado por FOMENTO FORESTAL e Ence, o prezo de compra da madeira se indexará cada 3 meses co prezo da pasta de celulosa. Os produtores de madeira comparten así beneficios coa empresa no caso de que o prezo da pasta suba durante o prazo no que o contrato se mantén vixente.

Este convenio tamén mantén primas aos produtores por conceptos como a xestión sustentable dos cultivos de madeira, incorporando novas primas para as plantacións que conten con dobre certificación (PEFC + FSC). Ence tamén primará a constitución de coutos redondos entre propietarios que teñan parcelas lindeiras sempre que o resultado en madeira destas unións de propietarios supere as 1.000 toneladas. Dito doutra maneira, aqueles propietarios con parcelas lindeiras que traballen conxuntamente para ofrecer un lote de madeira á empresa obterán unha prima adicional no prezo da madeira sempre que o lote que ofrezan supere as 1.000 toneladas. Este acordo, ademais de comercializar madeira, vén potenciar a venda de planta de eucalipto e a posta en valor de múltiples parcelas de monte, moitas delas en estado de abandono.

Ence traballa desde 2011 na construción de relacións directas cos produtores de madeira que van desde cómpraa-venda de rollizo á colaboración en áreas de traballo como a sustentabilidade dos cultivos ou as melloras en silvicultura destinadas a incrementar a produción de madeira por cada pé de eucalipto.

Convenios como o asinado por Ence e FOMENTO FORESTAL benefician ademais a outros sectores, como o do transporte e aproveitamento. As 60.000 toneladas de madeira que FOMENTO FORESTAL venderá a Ence xerarán nos próximos meses un volume de negocio de máis de 750.000 € para as empresas de aproveitamento forestal e duns 750.000 € en transporte.