A Comisión Europea distingue o compromiso de Ence Pontevedra co medio ambiente

15 de outubro de 2015.- A Comisión Europea recoñeceu o modelo de xestión e o compromiso coa mellora ambiental do Centro de Operacións de Ence en Pontevedra. A factoría galega de Ence foi, no seu día, a primeira industria galega en sumarse de forma voluntaria ao Sistema Comunitario de Xestión e Auditoría Medioambientais, EMAS. Transcorridos 15 anos desde entón, a empresa mantén a súa adhesión a EMAS, o cal supón un compromiso de mellora continua, verificado mediante auditorías independentes.

Durante os 15 anos nos que a fábrica estivo adherida ao Sistema EMAS, os seus indicadores ambientais melloraron radicalmente. Os principais indicadores de calidade do seu efluente líquido, DQO e DBO5, experimentaron melloras de entre un 55% e un 88%, respectivamente. A auga consumida por Ence no seu proceso reduciuse nun 15% por tonelada. E a fábrica avanzou, en xeral, máis aló dos compromisos con EMAS. Exemplo diso é a notable redución do impacto oloroso da factoría, lograda a partir dun plan despregado desde 2010.

Para o director do Centro de Operacións de Ence en Pontevedra, Antonio Casal, “é unha magnífica noticia que un organismo como a Comisión Europea distinga o noso traballo”. Casal destacou que “o fan a partir dos datos, dunha evolución medida con auditorías independentes, e como, é lóxico, o recoñecemento indícanos que estamos no bo camiño, que debemos seguir así, aínda que aínda non sexamos a fábrica que queremos e podemos chegar a ser”. O director de Ence en Pontevedra tamén recordou que “fronte a quen dedican o seu tempo a contar que Ence fai anuncios pero non fai nada, os que estudan a nosa evolución prémiannos polo traballo que fixemos durante moito tempo, durante 15 anos. É paradoxal. Pero en todo caso este recoñecemento supón para nós un novo impulso para continuar mellorando”.

Sobre EMAS

O Rexistro EMAS é unha ferramenta voluntaria deseñada pola Comisión Europea para a inscripción e recoñecemento público daquelas empresas e organizacións que teñen implantado un sistema de xestión ambiental que lles permite evaluar, xestionar e mellorar os seus impactos ambientais, asegurando así un comportamento excelente neste ámbito.

As organizacións recoñecidas co EMAS teñen unha política ambiental definida, fan uso dun sistema de xestión medioambiental e dan conta periódicamente do funcionamento de devandito sistema a través dunha declaración medioambiental verificada por organismos independentes.