CARTA AOS CIDADÁNS DE PONTEVEDRA (1). Máis de 5.000 postos de traballo en Galicia dependen da permanencia da fábrica de Ence en Pontevedra

1 de Setembro de 2015
O futuro da fábrica caracterizarase pola súa integración na paisaxe, o fin definitivo dos olores, así como por unha terceira depuradora en serie que lle permitirá mellorar aínda máis...