A Convocatoria de Bolsas Ence para Estudos de Master entra na súa última semana

25 de Xuño de 2014
Os alumnos e alumnas que reciban a Bolsa tamén terán preferencia á hora de facer as súas prácticas e/ou traballos de fin de Master en Ence Pontevedra.