O Centro de Operacións de Ence en Pontevedra obtén a ecoetiqueta Nordic Swan polo seu respecto ao medio ambiente

7 de abril de 2014.-O Centro de Operacións de Ence en Pontevedra obtivo a prestixiosa etiqueta ecolóxica Nordic Swan, que avalía o impacto no medio dos produtos ao longo de todo o seu ciclo de vida. Tras un detido e rigoroso proceso de avaliación, a ecoetiqueta nórdica garante que a factoría galega de Ence cumpre os requirimentos de mitigación do cambio climático, con especial referencia á limitación das emisións de CO2. Ademais, a certificación de sostibilidade ambiental requiriu a avaliación en profundidade por Nordic Swan da eficiencia enerxética, o uso de auga, así como dos produtos químicos e as materias primas empregou no proceso produtivo de Ence Pontevedra.

Nordic Swan é a ecoetiqueta oficial dos países nórdicos e foi establecida en 1989 polo Consello de Ministros Nórdico composto por Suecia, Dinamarca, Finlandia, Islandia e Noruega, co obxectivo de contribuír ao consumo responsable. Neste sentido, a ecoetiqueta busca axudar aos consumidores a adoptar decisións de compra que respecten a sostibilidade do medio, en especial dos cidadáns dos mencionados países, se ben o prestixio alcanzado por Nordic Swan fixo que sexa hoxe en día unha das máis importantes do mundo. O Centro de Operacións de Ence en Navia (Asturias) tamén obtivo esta eco-etiqueta.

O proceso de certificación de Ence Pontevedra requiriu un detallado e rigoroso traballo de recompilación, tratamento de datos e analíticas de parámetros por parte dos técnicos de Calidade e Medioambiente da fábrica e de avaliación exhaustiva por parte os auditores de Nordic Swan. Grazas a este traballo, que se estendeu durante un ano, Ence obtivo unha etiqueta ecolóxica do máximo prestixio internacional para a súa produción de celulosa en Galicia.(Máis información sobre Nordic Swan en http://www.nordic-ecolabel.org/about/history/).

Ence é a primeira empresa do sector en Europa por produción de celulosa de fibra curta e a segunda por vendas no continente, onde alcanza unha cota de mercado superior ao 15%. A compañía pechou 2013 cun volume de vendas de máis de 1.270.000 toneladas de celulosa, un 2% superior ao ano anterior. Ence exportou o 85% das súas vendas de celulosa.