Os Informes técnicos da avaría do 11 de agosto e do cero eléctrico do 18 de agosto están dispoñibles para toda a cidadanía

Pode descargar os documentos nesta páxina. Se ten problemas técnicos, pode acceder a través do seguinte enderezo: https://encepontevedra.com/informes-agosto2013.