A calidade do efluente líquido de Ence mellora xa en case un 80% as disposicións comunitarias

31 de Maio de 2013
Os plans de mellora continua executados na fábrica dan lugar a unha redución de máis do 21% na Demanda Química de Osíxeno do efluente en 2012. A factoría consolídase...