A biofábrica de Ence en Pontevedra volve mellorar a calidade do seu efluente

8 de Maio de 2019
A planta sitúase un 59% por debaixo do límite máximo que lle marca a súa Autorización Ambiental. Cinco praias azuis na Ría de Pontevedra próximas á biofábrica de Lourizán,...