Ver en Español

Documentación de interese

Carta ao alcalde de Pontevedra e informes técnicos agosto 2013.

Temática: Informes Agosto 2013

Carta remitida ao alcalde de Pontevedra e senllos informes técnicos 2013. Faga clique para descargar os documentos.

Acta da Segunda Reunión do Xurado do Concurso Arquitectónico

Temática: Concurso arquitectónico

Faga clic para descargar a acta

Recibida a documentación correspondente ós 6 proxectos finalistas para a segunda fase do Concurso

Temática: Concurso arquitectónico

A documentación correspondente á segunda fase do Concurso está xa a disposición do Xurado. Os autores e/ou autoras dos 6 proxectos finalistas enviaron a documentación solicitada en tempo e prazo. De acordo co establecido nas bases, o Xurado disporá de tempo ata o 19 de xullo para seleccionar o proxecto gañador.

ACTA DA PRIMEIRA REUNIÓN DO XURADO, CORRESPONDENTE Á PRIMEIRA FASE DO CONCURSO.

Temática: Concurso arquitectónico

Prema para decargar a acta.

RELACIÓN DE PROXECTOS RECIBIDOS

Temática: Concurso arquitectónico

Preme aquí para descargar a relación de proxectos recibidos.

Presentación do Xurado do Concurso

Temática: Concurso arquitectónico

FAGA CLIC PARA DESCARGAR O DOCUMENTO COAS SEMBLANZAS DOS MEMBROS DO XURADO

RESPOSTAS ÁS PREGUNTAS FEITAS Á SECRETARÍA DO CONCURSO

Temática: Concurso arquitectónico

FAGA CLIC PARA DESCARGAR O DOCUMENTO QUE CONTÉN AS PREGUNTAS RECIBIDAS POLA SECRETARÍA DO CONCURSO E AS RESPOSTAS ÁS QUE DERON LUGAR.

PRESENTACIÓN DO CONCURSO

Temática: Concurso arquitectónico

Despois de ter feito da factoría pontevedresa un exemplo de xestión ambiental a nivel global, Ence pretende mellorar tamén o impacto visual das instalacións. Por iso, preséntase a oportunidade de acometer unha actuación na fábrica que reduza o impacto visual e que integre ao máximo a instalación industrial no contorno natural, amosando unha imaxe de progreso e desenvolvemento económico e tecnolóxico respectuoso co medio ambiente, máis acorde coa realidade industrial de Lourizán, a súa evolución dos últimos anos, e as súas potencialidades de futuro. FAGA CLIC PARA DESCARGAR O DOCUMENTO.

PREGO DE CONDICIÓNS ADMINISTRATIVAS

Temática: Concurso arquitectónico

Ence, como entidade privada, convoca un concurso de ideas no que se propoñan actuacións na súa fábrica de Lourizán que conduzan á redución do seu impacto visual e que integre ao máximo a instalación industrial no contorno natural, amosando unha imaxe de progreso e desenvolvemento económico e tecnolóxico respectuoso co medio ambiente, máis acorde coa realidade industrial de Lourizán, coa súa evolución dos últimos anos e as súas potencialidades de futuro. FAGA CLIC PARA DESCARGAR O DOCUMENTO.

PREGO DE CONDICIÓNS TÉCNICAS

Temática: Concurso arquitectónico

O obxecto do presente prego é recoller as condicións técnicas ás que se deben axustar os anteproxectos presentados ao «CONCURSO DE IDEAS A NIVEL DE ANTEPROXECTO PARA A INTEGRACIÓN ARQUITECTÓNICA PAISAXÍSTICA DA FÁBRICA DE ENCE EN LOURIZÁN, PONTEVEDRA». FAGA CLIC PARA DESCARGAR O DOCUMENTO.

<<12
show_cookie_policy: 1